Sunday, August 24, 2008

Mengenal Allah

MENGENAL ALLAH
Pada satu ketika, ada seorang bertanya kepada Abu As-Siddiq Radhiallah'anhu, "Wahai sahabat, bagaimanakah anda dapat mengenal Tuhanmu?" Abu Bakar manjawab, "Aku mengenal Tuhanku dengan perantaraan Tuhanku. Kalau tidak kerana Tuhanku, aku tidak akan mungkin mengenalnya." Orang itu bertanya lagi, "Bagaimanakah pula anda mengenal Tuhanmu?" Abu Bakar menjawab, "apa yang tidak mampu dicapai adalah suatu pencapaian, dan meneliti zat allah adalah kemusyrikan.

No comments: