Sunday, August 24, 2008

FIRASAT ORANG MUKMINDiriwayatkan, ada seorang lelaki masuk ke majlis Uthman bin Affan. Lelaki itu datang setelah menemui wanita di jalan. Uthman bin Affan mengamati baik-baik lelaki itu seraya berkata, "Telah masuk ke dalam majlis ini seorang yang pada matanya terlihat tanda-tanda zina." Orang-orang yang berada di dalam majlis itu terkejut lalu salah seorang daripada mereka bertanya, "Apakah sesudah Rasulullah S.A.W. masih lagi terdapat wahyu?" Uthman bin Affan Ra menjawab, "Tidak, akan tetapi itu hanya firasat seorang mukmin."

No comments: