Saturday, September 6, 2008

ISLAM: MENGENAL DAN BERAGAMA DENGAN BENAR BELAJAR APA DULU?

Kita semua telah tahu bahwa berIslam itu dimulai dari menuntut ilmu tentang Islam itu sendiri. Tidak langsung mengamalkan suatu amalan yang amalan itu mungkin belum jelas, apakah ada dasarnya dari Al-Qur’an atau As-Sunnah. Dan juga tidak langsung berdakwah dengan ilmu yang sekadarnya. Lalu jika kita mahu belajar Islam, sebenarnya apa yang harus kita utamakan untuk kita pelajari lebih dahulu dalam mengenal Islam dengan sebenar-benarnya?

Mari kita fikirkan sejenak! Agama ini datang dari Pencipta kita, dan disampaikan oleh RasulNya. Tujuan agama ini adalah menegakkan ibadah kepada Pencipta kita tersebut dengan cara-cara yang telah diperintah dan sampaikan oleh RasulNya. Jadi sebelum kita belajar Islam lebih dalam, maka wajiblah kita mengetahui siapa Pencipta kita itu, dan bagaimana cara berinteraksi denganNya. Juga mengetahui siapa RasulNya dan bagaimana kita bersikap memahami dan melaksanakan ajaran baginda SAW.

Dua hal tersebut tercakup dalam ilmu yang disebut ‘aqidah. Aqidah berasal dari kata ‘aqd yang bererti pengikatan. Jika ada orang yang berkata, “ Saya ber’aqidah begini”. Maksudnya adalah, ia mengikat hati terhadap sesuatu tersebut. Pendek kata, ‘aqidah adalah apa yang diyakini oleh seseorang. Aqidah merupakan perbuatan hati, yaitu kepercayaan hati dan pembenarannya kepada sesuatu. Secara terperinci, aqidah adalah rukun iman, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, para malaikatNya, kitab-kitabNya, para RasulNya dan kepada hari akhirat serta kepada qada’ dan qadarnya.. Jadi, ilmu Islam yang harus kita utamakan untuk kita pelajari terlebih dahulu adalah ‘aqidah yakni memperbetulkan ‘aqidah kita.

Mungkin kita masih bertanya-tanya, mengapa demikian?
Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman, yang bermaksud: “Barang siapa yang mengerjakan amal baik, baik lelaki maupun wanita dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS: An-Nahl : 97).

Pada ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta’ala menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta’ala akan memberi pahala kepada laki-laki dan perempuan yang beramal baik dan dalam keadaan beriman. Jadi, Allah Subhanahu wa Ta’ala mensyaratkan keimanan bagi seseorang yang beramal baik agar orang itu diberi pahala. Jika orang itu beramal baik yang banyak sekali, namun ia tidak mempunyai keimanan, maka Allah Subhanahu wa Ta’ala tidak akan memberikan pahala kepadanya. Maka keimanan tersebut merupakan syarat mutlak bagi seseorang jika ia ingin selamat dunia dan akhirat.

Sedangkan tadi telah dijelaskan bahwa keimanan itu termaktub dalam rukun iman. Dan rukun iman itulah inti kepada ‘aqidah Islam. Maka inilah sisi pentingnya ‘aqidah Islam. Jika seseorang belajar tentang ilmu fiqh sedalam-dalamnya, kemudian ia beramal sebanyak-banyaknya, namun tidak pernah mempelajari ‘aqidah Islam, maka cara belajarnya itu adalah salah sama sekali dan jurang kehancuran telah siap menantinya.
Sangat mungkin sekali ia berbuat syirik namun ia tidak pernah mengetahui hal tersebut, kerana ia tidak mahu mempelajari ‘aqidah Islam. Padahal ia telah beramal banyak. Oleh kerana kesilapannya tidak mempelajari ‘aqidah Islam itulah, yang membuat ia terjerumus ke dalam perbuatan syirik, sehingga syirik tersebut membuat amalnya batal semuanya.. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman, yang artinya: “ Jika kamu mempersekutukan (Allah), nescaya benar-benar akan terhapus semua amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi.” (QS: Az-Zumar: 65).
Inilah pentingya ‘aqidah! Dengan mempelajari dan menegakkan ‘aqidah Islamiyah-lah kita akan selamat dunia akhirat.

Hal yang pertama sekali harus kita pelajari dalam ilmu ‘aqidah adalah tentang dua kalimat syahadat. Mengapa?
Secara akal, dua kalimat syahadat inilah yang membuat seseorang dari kafir menjadi muslim. Maka sungguh aneh jika seorang muslim tidak pernah mempelajari kalimat yang dengannya kita selamat dari neraka. Dan sungguh tergesa-gesa sekali jika kita meninggalkan kalimat syahadat, dan langsung mempelajari ilmu lain. Padahal kalimat inilah yang mengandung tauhidullah (pengesaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta’ala) yang merupakan tugas pokok para Rasul dari Nabi Nuh ‘alaihissalaam sampai Rasul terakhir, Nabi Muhammad shallallaahu ‘alaihi wa sallam.

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman, yang bermaksud: “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan), sembahlah Allah saja, dan jauhilah thaghut (sesembahan selain Allah) itu.’.” (QS: An-Nahl: 36).
“Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelun kamu, melainkan Kami wahyukan kepadanya, ‘ Bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku.’.” (QS: Al-Anbiyaa’: 25).
Dalam surat Al-A’raf, Allah Subhanahu wa Ta’ala menceritakan bahwa Nabi Nuh, Huud, Shalih, Syuaib, dan lain-lain itu sama semua seruannya, yaitu menyeru kepada penyembahan Allah Subhanahu wa Ta’ala semata (tauhid), Allah berfirman yang bermaksud: “ Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada sesembahan bagimu selainNya.” (QS: Al-A’raaf: 59, 65, 73, 85).

Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda, yang bermaksud: “Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Alloh dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah.” (HR: Al-Bukhary dan Muslim).

Dari dalil-dalil di atas, telah jelas bagi kita bahwa tugas inti dan yang paling utama dari para Rasul Allah Subhanahu wa Ta’ala adalah menyampaikan kalimat tauhid, menegakkan penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala saja. Jika kita tidak mempelajari aqidah, maka tujuan pengutusan rasul Allah pada diri kita tidak tercapai, dan akibatnya hanya akan menjadi kerugian pada diri kita.

Selain memang dakwah kepada tauhidullah itu adalah tugas inti dakwah para rasul, maka Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam menjadikan penyampaian kalimat syahadat menjadi bahan dakwah yang pertama kali harus diterangkan kepada umat.
Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepada Mu’adz bin Jabal radhiyallaahu ‘anhu ketika beliau mengutusnya ke Yaman,: “Sungguh, kamu akan mendatangi kaum Ahli Kitab, maka hendaklah pertama kali dakwah yang kamu sampaikan kepada mereka ialah syahadat Laa ilaaha illaLLaah “ – dalam riwayat lain disebutkan: “Supaya mereka mentauhidkan Allah” - Jika mereka telah mematuhi apa yang kamu dakwahkan itu, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka solat lima waktu sehari semalam….” (HR: Al-Bukhary dan Muslim).

Jika begitu, maka ilmu Islam yang harus kita utamakan untuk kita pelajari terlebih dulu ialah ‘aqidah, khususnya tentang kalimat syahadat.
Maka jangan tunggu-tunggu lagi, mari kita pelajari rukun iman, perbetulkan pemahaman kalimat syahadat kita, boleh jadi belum sempurna. Tegakkan tauhidullah, sembahlah Allah Subhanahu wa Ta’ala saja, jauhkanlah diri dari segala macam bentuk syirik dan segala macam penyimpangan dalam ‘aqidah. Jangan sampai keengganan kita untuk belajar ‘aqidah Islam membawa kecelakaan bagi diri kita sendiri pada waktu menghadap Alloh Subhanahu wa Ta’ala nanti. Wallaahu a’lam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala memberikan kita hidayah dan bimbinganNya selalu.

(Sumber Rujukan: Kitab Tauhid 1, Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan; Kitab Tauhid, AsySyaikh Muhammad At-Tamimi; Prinsip-Prinsip Dasar Keimanan, Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin)

WANITA CALON PENGHUNI NERAKA


Rasulullah S.A.W bersabda: Aku melihat ke dalam neraka, maka aku lihat kebanyakan penghuninya kaum wanita, yang demikian itu disebabkan oleh kerana jarang taat kepada Allah dan RasulNya serta suami mereka dan kerana banyak bersolek untuk mempamerkan kecantikan. Lalu Rasulullah bersabda: "Aku menangis sewaktu aku diisrakkan ke atas langit, aku melihat para wanita umatku tengah disiksa di dalam neraka. Aku melihat 10 macam siksaan bagi kaum wanita, iaitu:

1. Orang perempuan yang digantung dengan rambutnya, adalah kerana dia tidak mahu tutup (melindungkan) rambutnya daripada dilihat oleh lelaki lain.

2. Orang perempuan yang digantung dengan lidahnya, adalah kerana dia suka menyakiti hati suaminya dengan kata-katanya. Rasulullah s.a.w.bersabda: "Seseorang wanita yang menyakiti hati suaminya dengan kata-katanya, maka Allah s.w.t akan melebarkan lidahnya di hari kiamat nanti selebar 70 zira dan akan mengikat di belakang lehernya."

Dari Usman r.a berkata Bahawa Rasulullah s.a.w bersabda: " Seseorang perempuan yang mengatakan kepada suaminya dengan berkata: 'Aku belum pernah melihat kebaikanmu', maka sesungguhnya Allah s.w.t akan menghapuskan amal kebaikannya selama 70 tahun, walaupun dia berpuasa dan siang hari dan mengerjakan solat pada malam hari."

3. Orang perempuan yang digantung dengan buah dadanya, adalah kerana dia menyusui anak orang lain dengan tidak mendapat izin suaminya.

4. Orang perempuan yang diikat kakinya, adalah kerana dia keluar rumah tanpa mendapat izin suaminya terlebih dahulu dan tidak mandi hadas, bagi membersihkan diri setelah habis haid atau nifas.

5. Orang perempuan yang makan badannya sendiri adalah kerana berhias untuk dilihat oleh lelaki lain dan mereka yang suka membicarakan keaiban orang lain.

6. Orang perempuan yang memotong-motong buah dadanya sendiri dengan gunting-gunting dari neraka adalah kerana dia memasyhurkan dirinya di kalangan orang ramai, dan bermaksud supaya orang melihat akan tertarik kepadanya sebab perhiasan yang dia pakai.

7. Orang perempuan yang diikat kedua kaki dan tangannya sehingga sampai kepada ubun-ubunnya, dan dibelit dengan beberapa ekor ular dan kala jengking adalah kerana dia itu boleh solat, puasa tetapi dia tidak mahu mengambil wuduk dan dia tidak mahu mengerjakan solat serta tidak mahu mandi junub.

8. Orang perempuan yang kepalanya seperti kepala babi dan badannya pula seperti keldai adalah kerana dia suka mengadu domba dan sangat suka berdusta.

9. Orang perempuan yang berbentuk seperti anjing, adalah kerana dia itu ahli fitnah dan suka marah kepada suaminya.

10. Dan perempuan yang menyerupai anjing, api masuk ke dalam mulut serta keluar dari duburnya itu adalah perempuan yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya, iri hati, dengki dan tidak taat kepada suaminya.

Inilah azab dan kesengsaraan yang dialami oleh wanita yang telah dilihat oleh Rasulullah SAW
ketika dibawa ke langit semasa peristiwa Israk dan Mikraj.

Awal Ramadhan, Pertengahan Ramadhan dan Akhir Ramadhan......hadis mungkar!


Sejak bertahun-tahun sunnah telah tercampur dengan hadis-hadis yang dhaif, mungkar, dusta, diada-adakan atau lainnya. Hal ini telah diterangkan oleh para imam terdahulu dan ulama salaf dengan penjelasan dan keterangan yang sempurna.


Orang yang melihat dunia para penulis dan para pemberi nasihat akan melihat bahwa mereka - kecuali yang diberi rahmat oleh Allah - tidak memperdulikan masalah yang mulia ini walau sedikit perhatianpun, walaupun banyak sumber ilmu yang memuat keterangan shahih dan menyingkap yang bathil.

Maksudnya bukan membahas dengan lengkap masalah ini, serta pengaruh yang akan terjadi pada ilmu dan manusia, tapi akan kita cukupkan sebahagian contoh yang baru masuk dan masyhur di kalangan manusia dengan sangat masyhurnya, hingga tidaklah engkau membaca makalah atau mendengar nasihat kecuali hadis-hadis ini – sangat disesalkan - menduduki kedudukan tinggi. (Ini semua) sebagai pengamalan hadis: "Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat ..." [Riwayat Bukhari 6/361], dan sabda beliau : "Agama itu nasihat" [Riwayat Muslim no. 55]


Maka kami katakan wabillahi taufik: Sesungguhnya hadis-hadis yang tersebar di masyarakat banyak sekali, hingga mereka hampir tidak pernah menyebutkan hadis shahih -walau banyak yang biasa menghentikan mereka dari menyebut hadis dhaif.


Semoga Allah merahmati Al-Imam Abdullah bin Mubarak yang mengatakan :"(Menyebutkan) hadis shahih itu menyibukkan (diri) dari yang dhaifnya". Jadikanlah Imam ini sebagai suri tauladan kita, jadikanlah ilmu shahih yang telah tersaring sebagai jalan (hidup kita).


Dan (yang termasuk) dari hadis-hadis yang tersebar digunakan (sebagai dalil) di kalangan manusia di bulan Ramadhan, diantaranya.


Pertama.
"Ertinya : “Kalaulah seandainya kaum muslimin tahu apa yang ada di dalam Ramadhan, nescaya umatku akan berangan-angan agar satu tahun Ramadhan seluruhnya. Sesungguhnya surga dihiasi untuk Ramadhan dari awal tahun kepada tahun berikutnya ...." Hingga akhir hadis ini.


Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (no.886) dan Ibnul Jauzi di dalam Kitabul Maudhuat (2/188-189) dan Abu Ya'la di dalam Musnad-nya sebagaimana pada Al-Muthalibul 'Aaliyah (Bab/A-B/tulisan tangan) dari jalan Jabir bin Burdah dari Abu Mas'ud al-Ghifari.


Hadis ini maudhu' (palsu), penyakitnya pada Jabir bin Ayyub, biografinya ada pada Ibnu Hajar di dalam Lisanul Mizan (2/101) dan beliau berkata : "Masyhur dengan kelemahannya". Juga dinukilkan perkataan Abu Nua'im, " Dia suka memalsukan hadis", dan dari Bukhari, berkata, "Mungkarul hadis" dan dari An-Nasa'i, "Matruk" (ditinggalkan) hadisnya".


Ibnul Jauzi menghukumi hadis ini sebagai hadis palsu, dan Ibnu Khuzaimah berkata serta meriwayatkannya, "Jika hadisnya shahih, kerana dalam hatiku ada keraguan pada Jarir bin Ayyub Al-Bajali".


Kedua.
"Ertinya:Wahai manusia, sungguh bulan yang agung telah datang (menaungi) kalian, bulan yang di dalamnya terdapat suatu malam yang lebih baik dari seribu bulan, Allah menjadikan puasa (pada bulan itu) sebagai satu kewajiban dan menjadikan shalat malamnya sebagai amalan sunnah. Barangsiapa yang mendekatkan diri pada bulan tersebut dengan (mengharapkan) suatu kebaikan, maka sama (nilainya) dengan menunaikan perkara yang wajib pada bulan yang lain .... Inilah bulan yang awalnya adalah rahmat, pertengahannya ampunan dan akhirnya adalah merupakan pembebasan dari api neraka ...." sampai selesai.


Hadis ini juga panjang, kami cukupkan dengan membawakan perkataan ulama yang paling masyhur. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (1887) dan Al-Muhamili di dalam Amalinya (293) dan Al-Asbahani dalam At-Targhib (q/178, b/tulisan tangan) dari jalan Ali bin Zaid Jad'an dari Sa'id bin Al-Musayyib dari Salman.


Hadis ini sanadnya Dhaif, kerana lemahnya Ali bin Zaid, berkata Ibnu Sa'ad, Di dalamnya ada kelemahan dan jangan berhujjah dengannya, berkata Imam Ahmad bin Hanbal, tidak kuat. Berkata Ibnu Ma'in, ianya dha'if. Berkata Ibnu Abi Khaitsamah, ianya lemah di segala penjuru, dan berkata Ibnu Khuzaimah, jangan berhujjah dengan hadits ini, kerana buruk hafalannya. Demikian di dalam Tahdzibut Tahdzib [7/322-323].


Dan Ibnu Khuzaimah berkata setelah meriwayatkan hadis ini. Jika benar khabarnya, berkata Ibnu Hajar di dalam Al-Athraf, Sumbernya pada Ali bin Zaid bin Jad'an, dan dia lemah, sebagaimana hal ini dinukilkan oleh Imam As-Suyuthi di dalam Jami'ul Jawami (no. 23714 -tertib urutannya).


Dan Ibnu Abi Hatim menukilkan dari bapaknya di dalam Illalul Hadis (I/249), hadis yang Mungkar


Ketiga.
"Ertinya : Berpuasalah, niscaya kalian akan sehat"

Hadis tersebut merupakan potongan dari hadis riwayat Ibnu Adi di dalam Al-Kamil (7/2521) dari jalan Nahsyal bin Sa'id, dari Ad-Dhahak dari Ibu Abbas. Nashsyal (termasuk) yang ditinggal (kerana) dia pendusta dan Ad-Dhahhak tidak mendengar dari Ibnu Abbas.


Diriwayatkan oleh At-Thabrani di dalam Al-Ausath (1/q 69/Al-Majma'ul Bahrain) dan Abu Nu'aim di dalam At-Thibun Nabawiy dari jalan Muhammad bin Sulaiman bin Abi Dawud, dari Zuhair bin Muhammad, dari Suhail bin Abi Shalih dari Abu Hurairah.


Dan sanad hadis ini lemah. Berkata Abu Bakar Al-Atsram, "Aku mendengar Imam Ahmad - dan beliau menyebutkan riwayat orang-orang Syam dari Zuhair bin Muhammad - berkata, "Mereka meriwayatkan darinya (Zuhair,-pent) beberapa hadis mereka (orang-orang Syam, - pent) yang dhaif itu". Ibnu Abi Hatim berkata, "Hafalannya buruk dan hadis dia dari Syam lebih mungkar daripada hadisnya (yang berasal) dari Irak, kerana buruknya hafalan dia". Al-Ajalaiy berkata. "Hadis ini tidak membuatku kagum", demikianlah yang terdapat pada Tahdzibul Kamal (9/417).


Aku katakan : Dan Muhammad bin Sulaiman Syaami, biografinya (disebutkan) pada Tarikh Damasqus (15/q 386-tulisan tangan) maka riwayatnya dari Zuhair sebagaimana di naskhan oleh para Imam adalah mungkar, dan hadis ini darinya.

Keempat
"Ertinya : Barangsiapa yang berbuka puasa satu hari pada bulan Ramadhan tanpa ada sebab dan tidak pula karena sakit maka puasa satu tahun pun tidak akan dapat mencukupinya walaupun ia berpuasa pada satu tahun penuh"

Hadis ini diriwayatkan Bukhari dengan mu'allaq dalam shahih-nya (4/160-Fathul Bari) tanpa sanad.


Ibnu Khuzaimah telah memalukan hadis tersebut di dalam Shahih-nya (19870), At-Tirmidzi (723), Abu Dawud (2397), Ibnu Majah (1672) dan Nasa'i di dalam Al-Kubra sebagaimana pada Tuhfatul Asyraaf (10/373), Baihaqi (4/228) dan Ibnu Hajjar dalam Taghliqut Ta'liq (3/170) dari jalan Abil Muthawwas dari bapaknya dari Abu Hurairah.


Ibnu Hajar berkata dalam Fathul Bari (4/161): "Dalam hadis ini ada perselisihan tentang Hubaib bin Abi Tsabit dengan perselisihan yang banyak, hingga kesimpulannya ada tiga penyakit : idhthirah (goncang), tidak diketahui
keadaan Abil Muthawwas dan diragukan pendengaran bapak beliau dari Abu Hurairah".

Ibnu Khuzaimah berkata setelah meriwayatkannya: Jika khabarnya shahih, kerana aku tidak mengenal Abil Muthawwas dan tidak pula bapaknya, hingga hadis ini dhaif juga:. Wa ba'du.


Inilah empat hadis yang didhaifkan oleh para ulama dan dilemahkan oleh para Imam, namun walaupun demikian kita (sering) mendengar dan membacanya setiap kali datangnya bulan Ramadhan yang diberkati.


Tidak menutup kemungkinan bahwa sebahagian hadis-hadis ini memiliki makna-makna yang benar, yang sesuai dengan syari'at kita yang lurus baik dari Al-Qur'an mahupun Sunnah, akan tetapi (hadis-hadis ini) sendiri tidak boleh kita sandarkan kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, dan terlebih lagi - segala puji hanya bagi Allah - umat ini telah Allah khususkan dengan sanad dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Dengan sanad dapat diketahui mana hadis yang dapat diterima dan mana yang harus ditolak, membezakan yang shahih dari yang buruk. Ilmu sanad adalah ilmu yang paling rumit, telah benar dan baik orang yang menamakannya : "Ucapan yang dinukil dan neraca pembenaran khabar".


[Dirujuk dari Kitab Sifat Shaum Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam Fii Ramadhan, edisi Indonesia Sifat Puasa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam oleh Syaikh Salim bin Ied Al-Hilaaly, Syaikh Ali Hasan Abdul Hamid, terbitan Pustaka Al-Haura, penerjemah Abdurrahman Mubarak Ata]